مشاوره آنلاین و نوبت دهی پزشکان همدرد اول
مشاوره آنلاین و نوبــــت دهـی پزشکــــــــان

فوق تخصص جراحی شانه و آرنج

فوق تخصص شانه و کتف

زشته ای بنام فوق تخصص ارنج وجود ندارد و کلیه پزشکان ارتوپد درمانگر مشکلات آرنج هستند. در زیر کلینیک های ارتوپدی که بطور همزمان به مشکلات شانه و آرنج رسیدگی میکنند را میبینید. 

در ادامه پزشکان فوق تخصص شانه لیست شده اند.

هم
درد
اول
.
.
.