مرجع جامع اطلاعات و خدمات پزشکی و سلامت

♥ زیر سیستم نوبت دهی اینترنتی پزشکان
♣ خدمات مشاوره آنلاین ( ویدیویی - تلفنی - متنی )
♥ خدمات پرستاری و پزشکی در محل
♣ زیر سیستم توریسم سلامت
♥ تامین دارو و داروخانه
♣ توصیه های پزشکی و سلامت

دانلود مستقیم اپلیکیشن رایگان

اپلیکیشن جامع اطلاعات و خدمات پزشکی و سلامت

♥ زیر سیستم نوبت دهی اینترنتی پزشکان
♣ خدمات مشاوره آنلاین ( ویدیویی - تلفنی - متنی )
♥ خدمات پرستاری و پزشکی در محل
♣ زیر سیستم توریسم سلامت
♥ تامین دارو و داروخانه
♣ توصیه های پزشکی و سلامت
♥ زیرسیستم آنلاین مدیریت مراکز درمانی

دانلود مستقیم اپلیکیشن رایگان
دانلود اپلیکیشن همدرد اول
هم
درد
اول
.
.
.