مرجع جامع اطلاعات و خدمات پزشکی و سلامت

♥ زیر سیستم نوبت دهی اینترنتی پزشکان
♣ خدمات مشاوره آنلاین ( ویدیویی - تلفنی - متنی )
♥ خدمات پرستاری و پزشکی در محل
♣ زیر سیستم توریسم سلامت
♥ تامین دارو و داروخانه
♣ توصیه های پزشکی و سلامت

خدمات سامانه جامع سلامت همدرد اول

♥ زیرسیستم آنلاین مدیریت مراکز درمانی
♣ زیر سیستم نسخه الکترونیک
♥ زیر سیستم توریسم سلامت
♣ معرفی برترین پزشکان در تخصص های مختلف
♥ توصیه های پزشکی و سلامت

هم
درد
اول
.
.
.