مشاوره آنلاین و نوبت دهی پزشکان همدرد اول
مشاوره آنلاین و نوبــــت دهـی پزشکــــــــان

دکتر پنجه طلا ارتوپد

در ادامه لیست بروز شده در تاریخ 20 مهرماه 1402 برای دکتر پنجه طلا ارتوپد را میبینید که این لیست مرتب با نظرات شما بروز میشود

1- دکتر احمد رضا میربلوک جراح و فوق تخصص ارتوپدی ستون فقرات - میزان رضایتمندی 99.8 درصد

2- کلینیک ارتوپدی دکتر مجید مرکز جامع کلیه خدمات ارتوپدی میزان رضایتمندی 98.5 درصد

3-دکتر مجید محسنی کبیر جراح و متخصص ارتوپدی - میزان رضایتمندی 98.4 درصد

4- دکتر فرید نقشبندی جراح و متخصص ارتوپدی - میزان رضایتمندی 97.9 درصد

5- کلینیک ارتوپدی دکتر میر مرکز فوق تخصص ارتوپدی -میزان رضایتمندی 97.4 درصد

6- دکتر شهاب شامحمدی متخصص و جراح ارتوپدی - میزان رضایتمندی 95.8 درصد

7- دکتر بهرام بدوهی متخصص و جراح ارتوپدی - میزان رضایتمندی 91.8 درصد

8- دکتر مهدی وهار متخصص و جراح ارتوپدی - میزان رضایتمندی 90.1 درصد

9- دکتر علی صمدپور متخصص - میزان رضایتمندی 89.7درصد

10- دکتر مهدی مالکی متخصص و جراح ارتوپدی - میزان رضایتمندی 85.8 درصد

 

در ادامه لیست کامل را مشاهده میکنید

هم
درد
اول
.
.
.