تهران کارشناس پرستار بیمار در منزل

پیشنهاد همدرد

توصیه بیماران

کارشناس پرستار بیمار در منزل تعداد بازدید : 215

کارشناس پرستاری

برای شروع مشاوره روی دکمه های بالا کلیک کنید

کد نظام پزشکی : -

آدرس : تهران - شریعتی - میرداماد

تلفن های تماس :

09039221591


برای تعیین وقت جهت استفاده از خدمات پرستاری با شماره نوبت دهی تلفنی یا مشاوره آنلاین تماس بگیرید.
دوره های گذرانده شده :
پرستار بیمار در منزل - کارشناس پرستاری بیمار
خدمات قابل ارائه
پرستاری بیمار پرستاری بیمار در منزل

هم
درد
اول
.
.
.