مشاوره آنلاین و نوبت دهی پزشکان همدرد اول
مشاوره آنلاین و نوبــــت دهـی پزشکــــــــان

دکتر سمیرا دهقانی تفتی - يزد تعداد بازدید : 130

دندانپزشک جراح عمومی برای شروع مشاوره روی دکمه های بالا کلیک کنید

کد نظام پزشکی : 159440


متخصص دندانپزشک
دوره های گذرانده شده :
متخصص دندانپزشک
خدمات قابل ارائه
متخصص دندانپزشک

هم
درد
اول
.
.
.