مشاوره آنلاین و نوبت دهی پزشکان همدرد اول
مشاوره آنلاین و نوبــــت دهـی پزشکــــــــان

دکتر موج طاهری تفتی - ازنا تعداد بازدید : 350

متخصص قلب و عروق برای شروع مشاوره روی دکمه های بالا کلیک کنید

کد نظام پزشکی : 110589


آدرس : ازنا - بیمارستان امام جعفر صادق

تلفن های تماس :

6861886486هم
درد
اول
.
.
.