دکتر محمد محسنی نژادمینابی تعداد بازدید : 477

پزشک متخصص جراحی عمومی

کد نظام پزشکی : 23110

آدرس : تهران - خ بهارستان بیمارستان طرفه

تلفن های تماس :

77626621هم
درد
اول
.
.
.