برای کجی پا به چه دکتری مراجعه کنیم
تاریخ انتشار : 1401/09/01 بازدید : 134

برای کجی پا به چه دکتری مراجعه کنیم

برای کجی پا و هر گونه انحراف در کلیه مفاصل پا باید به کلینیک های ارتوپدی یا متخصص ارتوپدی مراجعه کنید. اغلب این موارد کجی پا توسط روشهای غیر جراحی قابل درمان است.

 

 

 


پزشکان مرتبط

:: متخصصین ارتوپد


برای کجی پا به چه دکتری مراجعه کنیم
هم
درد
اول
.
.
.