برای درمان لیپوم به چه دکتری مراجعه کنیم
تاریخ انتشار : 1401/08/01 بازدید : 66

برای درمان لیپوم به چه دکتری مراجعه کنیم

لیپوم یا غدد خوش خیم چربی توده های بسیار شایعی هستند که در نقاط مختلف بدن دیده میشوند. لیپومها ابعاد مختلفی داشته و اغلب علامتی ندارند. لیپومهایی که در دست ها و پاها  دیده میشود توسط متخصص های متعددی قابل درمان است. متخصص های ارتوپدی و کلینیک های ارتوپدی مکان مناسبی برای این منظور است. 

 


پزشکان مرتبط

:: متخصصین ارتوپد


برای درمان لیپوم به چه دکتری مراجعه کنیم
هم
درد
اول
.
.
.