برای درمان زگیل تناسلی به چه دکتری مراجعه کنیم
تاریخ انتشار : 1400/02/01 بازدید : 643

برای درمان زگیل تناسلی به چه دکتری مراجعه کنیم


کلینیک های مرتبط

:: کلینیک زنان

shirin
(13)

shirin

متخصص زنان و زایمان

کلینیک  لیدی
(12)

کلینیک لیدی

متخصص زنان و زایمان

:: کلینیک زیبایی

کلینیک الیزه لانژه
(7)

کلینیک الیزه لانژه

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

کلینیک  بیوت
(3)

کلینیک بیوت

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی


پزشکان مرتبط

:: متخصصین زنان

دکتر مائده احمدی دستجردی
(23)

دکتر مائده احمدی دستجردی

پزشک فوق تخصص نازائی زنان

دکتر گلناز دشتی
(24)

دکتر گلناز دشتی

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا کیایی پور
(16)

دکتر زهرا کیایی پور

متخصص زنان و زایمان

دکتر نشمیل امجدی پور
(26)

دکتر نشمیل امجدی پور

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم نادری
(22)

دکتر مریم نادری

متخصص زنان و زایمان

دکتر نرگس خوانساری
(0)

دکتر نرگس خوانساری

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم خامنه ای
(7)

دکتر مریم خامنه ای

متخصص زنان و زایمان

دکتر شراره صدری نایینی
(0)

دکتر شراره صدری نایینی

متخصص زنان و زایمان

دکتر افسانه تهرانیان
(1)

دکتر افسانه تهرانیان

متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه محمد نجار
(18)

دکتر فاطمه محمد نجار

متخصص زنان و زایمان

دکتر ثمانه رخ گیره
(0)

دکتر ثمانه رخ گیره

متخصص زنان و زایمان

دکتر ژیلا عابدی اصل
(3)

دکتر ژیلا عابدی اصل

متخصص زنان و زایمان

دکتر آمنه سادات حقگو
(3)

دکتر آمنه سادات حقگو

متخصص زنان و زایمان

دکتر رویا پادمهر
(1)

دکتر رویا پادمهر

متخصص زنان و زایمان

دکتر سیده مژگان قلندرپور
(0)

دکتر سیده مژگان قلندرپور

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهره رحمانی
(2)

دکتر زهره رحمانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر آویز رحیم زاده
(0)

دکتر آویز رحیم زاده

متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه قلمبر دزفولی
(1)

دکتر فاطمه قلمبر دزفولی

متخصص زنان و زایمان

دکتر بنفشه  خلیلی
(1)

دکتر بنفشه خلیلی

متخصص زنان و زایمان

دکتر بهناز  محمد ابراهیمی
(0)

دکتر بهناز محمد ابراهیمی

متخصص زنان و زایمان

دکتر سمیرامیس  هوشیار
(1)

دکتر سمیرامیس هوشیار

متخصص زنان و زایمان

دکتر انوشه بنان
(0)

دکتر انوشه بنان

متخصص زنان و زایمان

دکتر غزال کواری
(3)

دکتر غزال کواری

متخصص زنان و زایمان

دکتر لیلا  ساریخانی
(0)

دکتر لیلا ساریخانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر ماندانا سعادت
(0)

دکتر ماندانا سعادت

متخصص زنان و زایمان

دکتر ملک منصور اقصی
(0)

دکتر ملک منصور اقصی

متخصص زنان و زایمان

:: زگیل تناسلی

دکتر نشمیل امجدی پور
(26)

دکتر نشمیل امجدی پور

متخصص زنان و زایمان

:: متخصص پوست

دکتر رضا نادری
(1)

دکتر رضا نادری

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر بصیرا زندیه
(0)

دکتر بصیرا زندیه

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر مینا فتح آبادی
(0)

دکتر مینا فتح آبادی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر امیر حنیف نیا
(0)

دکتر امیر حنیف نیا

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر الهه نظری
(0)

دکتر الهه نظری

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر امیر هوشنگ احسانی
(0)

دکتر امیر هوشنگ احسانی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر حمید وحیدی
(0)

دکتر حمید وحیدی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر آرزو سبطی
(0)

دکتر آرزو سبطی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر صدف فرهادی
(0)

دکتر صدف فرهادی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر نرگس قندی
(0)

دکتر نرگس قندی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر امیرهوشنگ احسانی
(0)

دکتر امیرهوشنگ احسانی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر ایفا اعتصامی
(1)

دکتر ایفا اعتصامی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر پریوش سپهری
(1)

دکتر پریوش سپهری

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر مریم نسیمی
(0)

دکتر مریم نسیمی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر آرمیتا کیافر
(0)

دکتر آرمیتا کیافر

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر عاطفه گل فشان
(0)

دکتر عاطفه گل فشان

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر سیدمحمد گلشنی
(0)

دکتر سیدمحمد گلشنی

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی


برای درمان زگیل تناسلی به چه دکتری مراجعه کنیم دکتر زگیل تناسلی متخصص برای زگیل تناسلی
هم
درد
اول
.
.
.