برای واریس پیش چه دکتری باید رفت
تاریخ انتشار : 1400/01/01 بازدید : 123

برای واریس پیش چه دکتری باید رفت


پزشکان مرتبط

:: واریس

دکتر هومان کاظمی
(3)

دکتر هومان کاظمی

متخصص قلب و عروق

دکتر ابراهیم حاجی زاده
(2)

دکتر ابراهیم حاجی زاده

پزشک فوق تخصص اینترنشنال و کاردیولوژی قلب

دکتر دکتر بهناز تن آرای
(0)

دکتر دکتر بهناز تن آرای

متخصص قلب و عروق

دکتر دکتر علی صالحی
(0)

دکتر دکتر علی صالحی

متخصص قلب و عروق

دکتر دکتر آرشیا شاه محمدی
(0)

دکتر دکتر آرشیا شاه محمدی

متخصص قلب و عروق

دکتر دکتر فاطمه رحمانی
(0)

دکتر دکتر فاطمه رحمانی

متخصص قلب و عروق

دکتر دکتر رویا صفارزاده کرمانی
(0)

دکتر دکتر رویا صفارزاده کرمانی

متخصص قلب و عروق

دکتر دکتر ناصر مهتاب
(0)

دکتر دکتر ناصر مهتاب

متخصص قلب و عروق

دکتر دکتر بابک حیدری
(0)

دکتر دکتر بابک حیدری

متخصص قلب و عروق

دکتر بابک بیاتی
(0)

دکتر بابک بیاتی

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر فاطمه زواره ای
(0)

دکتر فاطمه زواره ای

متخصص قلب و عروق

دکتر شکوفه حاج صادقی
(0)

دکتر شکوفه حاج صادقی

متخصص قلب و عروق

دکتر سیامک کاظمی اصل
(0)

دکتر سیامک کاظمی اصل

متخصص قلب و عروق

دکتر مرجان حاج احمدی
(0)

دکتر مرجان حاج احمدی

متخصص قلب و عروق

دکتر محمدحسن کلانتر معتمد
(0)

دکتر محمدحسن کلانتر معتمد

متخصص قلب و عروق

دکتر ایرج قدوسی
(0)

دکتر ایرج قدوسی

پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر علیرضا دهستانی
(0)

دکتر علیرضا دهستانی

متخصص قلب و عروق

دکتر فضل اله صفی
(0)

دکتر فضل اله صفی

متخصص قلب و عروق

دکتر سعید یزدانخواه
(0)

دکتر سعید یزدانخواه

متخصص قلب و عروق

دکتر داوود کاظمی صالح
(0)

دکتر داوود کاظمی صالح

متخصص قلب و عروق

دکتر رضا فاضل
(0)

دکتر رضا فاضل

متخصص قلب و عروق

دکتر علی جعفری
(0)

دکتر علی جعفری

متخصص قلب و عروق


برای واریس پیش چه دکتری باید رفت
هم
درد
اول
.
.
.