دکتر رضا محسنیان

کد نظام پزشکی : 37046

دکتر رضا محسنیان
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 33

آدرس : تهران - خ شریعتی قلهک جنب بیمارستان ایران مهر بن بست میری پ 8 ط همکف


تلفن های تماس :

26604674

هم
درد
اول
.
.
.